needle roller bearings, cylindrical roller bearings, tapered roller bearings, miniature bearings

international trade

HONGYU GROUP CO.,LTD

Domestic Trade

East High Tech Limited

Linyuan Needle Rollers Co.,Ltd.

Phone: 0086(025) 57248353

Fax: 0086(025) 57209791

rollers sale:

E-mail:sale@bearing-needle.com

E-mail:rollersale@gmail.com

E-mail: rollersale@bearing-needle.com

E-mail: needlerollerssales@gmail.com

Gtalk: azm1011@gmail.com

Skype: east.tech

QQ:184490742

bearings sale:

E-mail: bearingsale@bearing-needle.com

E-mail: etbearingsale@gmail.com Address:

LIUJIACUN 58#, LUOSITAN,SHAHE ROAD,LISHUI,NANJING,JIANGSU,P.R.China

zip code:211200

needle roller bearings cylindrical roller bearings tapered roller bearings dental bearings slewing bearings copyright©2014 YDTech®